Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Copyright © 2016 strefamaratonu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonano przez SzynaliLis